کادر دبیران ایماض

اساتید برتر گروه آموزش ایماض

حسین گروسی

استاد حسین گروسی

دبیر فیزیک

استادامیر امیری

دبیر زیست شناسی

الهه صفازاده

استاد الهه صفازاده

دبیر عربی

عاطفه ایرانیان

استاد عاطفه ایرانیان

دبیر دین و زندگی

پشتیبانی
سلام دوست من
خوشحال میشم تا به سوالاتت پاسخ بدم،جانم؟