کادر مشاورین ایماض

موسسه ایماض با تیم مشاوره خود توانسته رتبه‌های برتر تک رقمی و دورقمی را در کارنامه خود ثبت کند. ایماض با کمک مشاورین برتر خود، دانش آموزانی که مستعد رتبه شدن هستند را در دانشگاه های سراسری تهران و شهرستان قرار داد.

تمام کنکوری‌هایی که با موسسه ایماض همکاری خود را شروع کردند زیرنظر این مشاورین برتری که خودشان سابقه تحصیل در یکی از دانشگاه های سراسری کشور را داشتند، به موفقیت رسیدند. درضمن تمام مشاورین ما با تحصیلات عالیه در زمینه برنامه ریزی و مشاوره کنکور، امتحان خودشان را پس دادند تا نگرانی‌های ما در هنگام کار با دانش آموز به حداقل برسد.

محدثه کاظمی
مشاورین ایماض
پشتیبانی